Wybrane ubezpieczenia dla Klientów Biznesowych:

 1. Pojazdów w zakresie OC/AC/NW/ASS/OP
 2. Pojazdów – ubezpieczenia flotowe
 3. Mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 4. Mienia od wszelkiego ryzyka
 5. Mienia od kradzieży z włamaniem
 6. Maszyn i urządzeń od awarii
 7. Urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 8. Kosztów stałych i utraty zysku
 9. Mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym (cargo)
 10. OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
 11. Gwarancje finansowe
 12. Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 13. Grupowe ubezpieczenie na życie
 14. Grupowe ubezpieczenie zdrowotne
 15. Kosztów leczenia za granicą

Oraz wiele innych produktów ubezpieczeniowych dedykowanych do poszczególnych branż i rodzajów prowadzonej działalności.
 

Dla Klientów indywidualnych:

1. Ubezpieczenia Komunikacyjne
         a. OC
         b. AC
         c. NNW
         d. ASS
         e. OP

2. Ubezpieczenia Majątkowe

         a. Lokali oraz budynków mieszkalnych
         b. Budynków w budowie
         c. Domków letniskowych

3. Ubezpieczenia Osobowe

         a. NNW
         b. Turystyczne
         c. OC w Życiu Prywatnym

4. Ubezpieczenia na Życie

         a. Z Funduszem Kapitałowym (terminowe i bezterminowe)
         b. Zabezpieczenia Kredytów
         c. Posagowe
         d. Inwestycyjne
         e. Pobytu w szpitalu i kosztów leczenia