Ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych dedykowane są dla osób, którzy:

planują letni lub zimowy wypoczynek za granicą, wyjeżdżają do pracy do innego kraju, lub są  właścicielem firmy delegującej pracowników za granicę. Ubezpieczenie turystyczne zapewni Tobie, Twoim bliskim lub pracownikom pełną ochronę na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń za granicą, a w szczególności:

 • koszty leczenia,
 • koszty transportu,
 • następstwa nieszczęśliwego wypadku,
 • bagaż podróżny,
 • odpowiedzialność cywilną,
 • usługi assistance.
 • sprzęt sportowy,
 • koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej.

 Przedmiot ubezpieczenia stanowią (w zależności od Wariantu):

1. koszty leczenia, za które uważa się m.in. koszty z tytułu:

 • wizyt lekarskich,
 • leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego,
 • zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych,
 • leczenia stomatologicznego,
 • poszukiwania i ratownictwa prowadzonych przez wyspecjalizowane służby.

2. koszty transportu:

 • transportu z miejsca zdarzenia do najbliższej placówki medycznej,
 • transport do innej placówki medycznej na podstawie zalecenia lekarskiego,
 • transportu do placówki medycznej/do miejsca zamieszkania w kraju stałego pobytu Ubezpieczonego.

3. następstwa nieszczęśliwego wypadku, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmieć Ubezpieczonego.

4. bagaż podróżny,

5. odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym, dotyczące życia prywatnego,

6. usługi assistance obejmujące organizację lub organizację i pokrycie kosztów natychmiastowej pomocy, za które uważa się, m.in.:

 • organizację procesu leczenia,
 • organizacje transportu,
 • przekazanie wiadomości,
 • pomoc w przypadku utraty, uszkodzenia dokumentów,
 • pomoc finansową w przypadku opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego,
 • odwiedziny osoby wskazanej,
 • wcześniejszy powrót,
 • powrót osób wskazanych,
 • kontynuację podróży,
 • opiekę nad dziećmi,
 • pomoc prawną.

7. sprzęt sportowy, za który rozumie się:

 • narty do uprawiania każdej odmiany narciarstwa,
 • deskę do uprawiania każdej odmiany snowboardu,
 • deskę do uprawiania każdej odmiany surfingu,
 • sprzęt do uprawiania nurkowania,
 •  rower.

Polecam każdorazowo wykupienie ubezpieczenia na wyjazd zagraniczny, ponieważ są to ubezpieczenia o bardzo szerokim zakresie ochrony, a mimo to są niewiele kosztują.

Pragnę nadmienić, że karta NFZ nie chroni nas w pełni i część kosztów ewentualnego leczenia będziemy musieli ponieść sami.

„W przypadku, kiedy ubezpieczony poniósł koszty leczenia w jednym z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, może starać się o ich zwrot, niezależnie od tego, czy podczas pobytu za granicą posiadał przy sobie kartę EKUZ. Należy pamiętać jednak o tym, że w większości krajów ubezpieczeni pokrywają część kosztów leczenia z własnych środków i są to opłaty, które nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.”

Źródło: http://www.nfz.gov.pl

Należy zwrócić uwagę, że przybliżone koszty leczenia lub transportu do kraju wynoszą:

Koszt jednej wizyty lekarskiej u internisty w krajach europejskich, do których Polacy najchętniej podróżują (Austrii, Włochy, Hiszpania, Chorwacja) wynosi od 100 do 200 euro.

Koszt pobytu w jednym z europejskich szpitali przez 1 dobę wynosi ok. 1.000 euro.

Koszt transportu medycznego do Warszawy wyniesie w przybliżeniu:

z Wiednia - 20 tys. zł,

z Genewy czy Paryża - 40 tys. zł,

z Chorwacji - 45 tys. zł

z Barcelony - 65 tys. zł,

a średni koszt ubezpieczenia, które w całości pokryje wyżej wymienione koszty, przy założeniu  tygodniowego pobytu za granią dla jednej osoby wynosi ok. 20zł, w zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia.

Warto wybrać dobrą polisę:

Polska Izba Ubezpieczeń przypomina, iż jeśli udajemy się na wakacyjny wyjazd organizowany przez biuro podróży, to touroperator ma obowiązek ubezpieczyć koszty naszego ewentualnego leczenia za granicą oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków. Standardowo najtańszy wariant ubezpieczenia kosztów leczenia, proponowany przez biuro podróży wynosi 10 tys. euro. W zdecydowanej większości przypadków taka kwota wystarcza. Przykładowo, z doświadczeń Warty wynika, że w przypadku wyjazdów rodzinnych prawdziwą plagą są zapalenia ucha u dzieci, infekcje czy zatrucia pokarmowe. To drobne sprawy, w których większość kończy się na jednej – dwóch wizytach lekarskich.
- Zorganizujemy  wizytę lekarską  i opłacimy ją. Nie trzeba więc z własnej kieszeni wyciągać 50 czy nawet 100 euro czy samemu szukać lekarza w kurorcie . W takiej sytuacji może przydać się assistance z ubezpieczenia podróżnego.

- Zapalenie ucha środkowego może skończyć się koniecznością organizacji alternatywnego transportu do kraju, bo choroba może być przeciwwskazaniem do podróży samolotem. Czasem chore dziecko wraz z rodzicem musi przedłużyć pobyt i wracać później niż planowano. Nasze ubezpieczenie gwarantuje organizację i pokrycie kosztów związanych z realizacją obu scenariuszy .
Jednak w bardziej skomplikowanych przypadkach (trudny zabieg, leczenie szpitalne) może okazać się niewystarczająca. Dlatego też PIU radzi, aby zapytać touroperatora o warianty polisy z większą sumą ubezpieczenia lub też po prostu doubezpieczyć się samemu, kupując swoją polisę.

Znaczenie chorób przewlekłych

Izba przypomina, iż ubezpieczenie turystyczne chroni również osoby cierpiące na choroby przewlekłe, np. choroby serca czy cukrzycę. Należy jednak pamiętać, iż wykupując ubezpieczenie, musimy wyraźnie zaznaczyć, że cierpimy na taki rodzaj choroby i wybrać opcję obejmującą nasze schorzenie. Wówczas np. w przypadku uaktywnienia się choroby podczas urlopu, będziemy chronieni. Jeśli wypełniając formularz, ukryjemy to, że jesteśmy przewlekle chorzy, a następnie wskutek tej choroby poniesiemy jakąkolwiek szkodę, ubezpieczenie nie będzie pokrywało takiego ryzyka.

Bezpieczeństwo bagażu i sprzętu

PIU zwraca uwagę, że kolejną ważną kwestią jest ubezpieczenie bagażu, sprzętu fotograficznego i sportowego, a także OC. Ta ostatnia opcja ochrony gwarantuje pokrycie kosztów szkód, które możemy spowodować podczas urlopu. Izba podkreśla, że żadnego z podkreślonych wyżej rodzajów ryzyka nie musi pokrywać ubezpieczenie, które oferuje standardowo touroperator. W związku z tym, albo prosimy go o wariant polisy pokrywający takie zdarzenia, albo sami indywidualnie kupujemy odpowiednie ubezpieczenie.

Wyjazd samodzielny

PIU podkreśla, że przy samodzielnym wyjeździe zagranicę nie jesteśmy objęci ubezpieczeniem. Pewną gwarancję bezpieczeństwa zapewnia nam EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawana przez NFZ. Jednak EKUZ nie jest instrumentem, które w każdym przypadku zapewnia nam zwrot kosztów leczenia:

 • EKUZ w przeciwieństwie do ubezpieczenia turystycznego nie działa poza granicami UE/EFTA. Karta nie przyda się nam więc np. na wakacjach w Egipcie, Tunezji, USA.
 • EKUZ obejmuje zwrot kosztów za niezbędne świadczenia, ale tylko wówczas, gdy w danym kraju są one udzielane w ramach systemu publicznego. Jeśli system przewiduje dopłaty z własnej kieszeni (np. za pobyt w szpitalu), EKUZ nie pokryje tych kosztów
 • Ratownictwo medyczne oraz transport medyczny najczęściej nie są dostępne w ramach systemu publicznego. Nieubezpieczony turysta zapłaci za to z własnej kieszeni.


Izba zaznacza, że przy samodzielnym wyjeździe za granicę oprócz EKUZ należy mieć polisę turystyczną. Koszt ratownictwa medycznego może przekraczać kilkadziesiąt tysięcy euro, leczenie szpitale – kilka lub kilkanaście tysięcy. Rzadko którego turystę stać na taki wydatek. - Z kolei koszt polisy dla całej rodziny na dwutygodniowe wczasy nie powinien przekraczać kilkuset złotych – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.Standardowa polisa turystyczna obejmuje także:

 • Zniszczenie lub zgubienie bagażu – pomoc finansową w przypadku utraty lub zniszczenia bagażu. Jej wysokość jest uzależniona od rozmiaru strat, jakie ponieśliśmy.
 • Zwrot kosztów anulowania noclegu/udziału w imprezie – choroba lub nieszczęśliwy wypadek często utrudnia nam urlop i powoduje, że jesteśmy zmuszeni odwołać lot, rezerwację w hotelu lub udział w zorganizowanym wyjeździe. W takich sytuacjach zazwyczaj jesteśmy zobowiązani do opłacenia części lub całości kosztów. Mając ubezpieczenie uwzględniające takie ryzyko, poniesione w ten sposób opłaty zwróci nam ubezpieczyciel.
 • OC – gdy spowodujemy wypadek podczas urlopu, możemy zostać obarczeni kosztami z nim związanymi, np. leczeniem osoby poszkodowanej lub naprawą zniszczonego mienia. Posiadając ubezpieczenie OC, nie musimy się o nie martwić, ponieważ pokryje je ubezpieczyciel.
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego/sportowego – ubezpieczenie może pokryć straty związane z kradzieżą lub zniszczeniem sprzętu, który zabieramy ze sobą na wczasy.

Uprawianie sportu

Samorząd ubezpieczycieli radzi, aby zwrócić baczniejszą uwagę na zakres polisy turystycznej w sytuacji, gdy podczas urlopu chcielibyśmy uprawiać sport. Zazwyczaj bowiem mamy do wyboru w ubezpieczeniu dwie opcje charakteru uprawianego sportu – amatorski lub wyczynowy. Coraz częściej uprawiamy również tzw. sporty ekstremalne. Dlatego zawsze należy dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i sprawdzić, co dokładnie obejmuje nasza polisa. W przypadku, gdy mamy jakiekolwiek pytania co do zakresu ochrony zdarzeń związanych ze sportem, poprośmy przedstawicieli ubezpieczyciela o potrzebne wyjaśnienia.